Hirdetés

iPhone szerviz blog: Jótállás és szavatosság

Rengeteg tévhit kering az interneten az iPhone készülékek „garanciájával”, annak esetleges elvesztésével kapcsolatban, de sokan még a kifejezés tartalmával sincsenek teljesen tisztában. Mindenek előtt tisztázni kell, hogy az Apple az eladott készülékeire egy év jótállást vállal, ami az efféle termékeknél a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet által előírt legrövidebb időtartam, ennél kevesebbet nem is lehet vállalni a hazánkban eladott okostelefonokra; ezeket az információkat egyébként maga az Apple is összefoglalja a honlapján, magyar nyelven. A fogyasztók egyébként jellemzően ezt a sajátos jogi szakszót ismerik garancia néven. A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy a termék egy bizonyos időtartamon belül kifogástalanul fog működni, és ami ennél is fontosabb, a Ptk. arról is rendelkezik, hogy aki jogszabály alapján jótállásra kötelezett (tehát a gyártó, kereskedő), annak időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy (a készüléknél tapasztalható) hiba oka a teljesítés (tehát a vásárlás) után keletkezett. Kis túlzással ez a legfontosabb különbség a szavatossághoz képest, amelynek esetén a bizonyítás terhe a vevőre hárul, magyarul neki kell bizonyítania, hogy a hiba oka már az eladás előtt is megvolt az adott termékre. A magánszemélyek által vásárolt iPhone készülékek esetében a szavatosság időtartama két év, tehát az első évben a jótállás és a szavatosság is él, de mivel a jótállás a fogyasztóra kedvezőbb, mondhatjuk úgy is, hogy a vásárlás utáni első évben a jótállás, a második évben pedig a szavatosság van érvényben. Tehát egy évig a gyártónak, kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a készülék a fogyasztó hibájából romlott el, a második évben viszont a felhasználónál van a bizonyítás kényszere, ha azt szeretné, hogy a hibás készülékét garanciálisan megjavítsák. Mindehhez természetesen érdemes hozzátenni, hogy nyilvánvalóan a törvényi előírásoknak köteles megfelelni minden gyártó és forgalmazó, de ügyfélelégedettségi okok miatt ettől eltérhetnek olyan irányba, amely a fogyasztó számára pozitív, lehetnek megengedőbbek, rugalmasabbak és adott esetben olyan javításokat is garanciálisan végezhetnek, amelyeket egyébként nem lenne kötelességük. Hogy melyik cég hogyan és miként jár el, az sokszor pusztán a kommunikáció stílusán múlik, de a cégek számára is ingoványos terület lehet, mert ha valakinek egyszer az volt a tapasztalata, hogy rugalmasan és megengedőbben állnak a javításhoz, akkor ezt követően egy erről tudomást szerzett másik ügyfél is elvárja majd ezt, noha lehet, hogy a két eset sem szakmailag, sem emberileg nem hasonlít.

Fontos tudni, hogy a fent leírtak kizárólag a hazánkban vásárolt termékekre érvényesek, de ez nem jelenti azt, hogy a külföldön megvett készülékek esetén a vásárlók magukra lennének hagyva, az Apple ugyanis rendelkezik egy világgarancia-programmal, aminek keretein belül a jótálláshoz hasonló feltételeket nyújtanak a vásárlástól számított egy évig, de azokat nem a hazai jogszabályok kötelezettség alapján nyújtják. Ugyanez fordítva is igaz egyébként, tehát a külföldön vásárolt iPhone-okat is lehet Magyarországon szervizeltetni a vásárlástól számított egy éven belül, ebben az esetben azonban szintén az Apple saját vállalásai érvényesek, nem a Ptkban meghatározott feltételek, lévén nem magyarországi vásárlásról van szó. Ez a garancia egyébként az AppleCare szolgáltatás megvásárlásával meg is hosszabbítható; az Apple weboldalán mindenesetre a sorozat- vagy az IMEI-szám birtokában bárki ellenőrizheti, hogy az adott készülék még kvázi garanciális-e.

Nagyon fontos kérdés, hogy a jótállás hogyan viszonyul a jailbreakhez, amivel kapcsolatban az Apple elég kevés információt árul el, az erre irányuló kérdéseink elől ki is tértek, de a tapasztalatok szerinti irányelv az, hogy a jailbreaktől egyértelműen független hibák esetében nem szokott fennakadás lenni. Ugyanakkor az tapasztalatok arról is árulkodnak, hogy a pár éve megjelent, hasonló témájú cikkünk ellenére bizonyos hivatalos szervizek (Premium Service Providerek) részéről az az elvárás, hogy a hibás készüléket kinullázva, restore-olva vigyék vissza a felhasználók, mert a jailbreakelt készülékek javítását még akkor is egyből elutasítják, ha jótállás vonatkozik rájuk, ami egyébként nem a jogszerű és elvárható viselkedés. Valahol persze érthető, hiszen a jailbreak egyébként elméleti szinten okozhat hardveres hibákat is, például a processzor túlhajtása egyértelműen túlmelegedéshez is vezethet, aminek következtében mondjuk tönkremehetnek bizonyos komponensek az alaplapon, de ha itthon vásárolt, jótállás alá tartozó készülékről beszélünk, akkor ezt ugye az Apple-nek kell bizonyítania, ami nem feltétlenül egy egyszerű történet. Fordított esetben, tehát a szavatosság ideje alatt nyilván más a helyzet, ott egy jailbreakelt készülékkel a felhasználók többségének esélye sincs a sikerre.

Amire nem terjed ki a jótállás (forrás: Apple)

„A [..] jótállás nem vonatkozik a következőkre: (a) elhasználódó részekre, például akkumulátorokra és olyan védőbevonatokra, amelyek idővel rendeltetésük szerint elkopnak, kivéve azt az esetet, ha a hiba anyag- vagy gyártási hiba következménye; (b) felületi (kozmetikai) sérülésekre, korlátozás nélkül ideértve a karcolásokat, a benyomódásokat és a csatlakozók törött műanyagát; (c) más termékkel együtt történő használatból származó károkra; (d) baleset, visszaélésszerű használat, nem rendeltetésszerű használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy más külső ok által okozott kárra; (e) az Apple Terméknek nem a használati útmutatóban, a műszaki specifikációban vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásban leírtaknak megfelelő használatából eredő kárra; (f) nem az Apple képviselője vagy nem Hivatalos Apple Szolgáltató (a továbbiakban "HASz") által végzett javításból (ideértve a frissítést és a bővítést is) eredő kárra; (g) az Apple írásbeli engedélye nélkül funkcionálisan vagy képességeit tekintve módosított Apple Termékre; (h) az Apple Termék normális elhasználódása vagy normális kopása által okozott hibákra; illetve akkor, (i) ha eltávolították vagy olvashatatlanná tették az Apple Termék bármely sorozatszámát, vagy (j) ha a terméket eltulajdonították vagy az Apple a bűnüldöző hatóság által szolgáltatott információ alapján okkal feltételezi a termék eltulajdonítását.”

A folyadékkárok is érdekesek; az Apple szerint az egyéves korlátozott jótállás és az AppleCare Protection Plan (APP) nem terjed ki a folyadékok által okozott károkra, ami alapvetően rendben is van, hiszen nem vízálló készülékekről beszélünk. A készülékekbe épített indikátormatricák az előírt páratartalomban történő használat mellett szinte biztosan nem színeződnek el (ez az iPhone 6 esetében 5 és 95% közötti nem lecsapódó párát jelent), de például télen, a bőrkabát belső zsebében lehet olyan szintű páratartalmat generálni, amit a készülék nem bír ki, ez pedig nyilván nem egy garanciális probléma. A külsérelmi nyomokkal kapcsolatban szintén nem kaptunk hivatalos állásfoglalást az Apple-től, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a mindennapi használat közben keletkezett károk esetén a jótállás érvényesítése nem szokott akadályokba ütközni. Ha mégis máshogy alakul a történet, a felhasználónak kapnia kell egy szakértői véleményt arról, hogy az eszköznél felszínre került problémát a nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés idézte elő, az egy másik kérdés, hogy ezeket a véleményeket sokszor nem adják ki a szervizek, csak szemrevételezés után közlik a jótállás elvesztésének tényét. Persze az ilyen esetekben a felhasználóktól is elvárható lenne az ésszerű viselkedés; egy leesés következményeként rommá tört iPhone esetében felesleges megpróbálni érvényesíteni a jótállást, a szervizekben dolgozó alkalmazottakkal kiabálni pedig végképp egy kettes alát ér az élet iskolájában.

Mivel az iPhone készülékeket a felhasználók jelentős része nem évente cserélgeti, hazánkban rengetegen használnak több éves, jótállással már nem rendelkező készülékeket. Ezeket különféle szakosodott szervizekben is lehet javíttatni, blogunk partnere, az iPhoneSzervizBuda.hu nyilván egy ilyen hely, részben ezért is született meg ez a bejegyzés. A jótállással rendelkező készülékeket azonban nem érdemes egyből hozzájuk vinni, ha csak nem egyértelmű a helyzet (például a felhasználó betörte a kijelzőt), hiszen ha ők megbontják a készüléket a szerelés során, az ugyanúgy elveszti a jótállást, mintha magunk esnénk neki a csavarhúzóval.

Ha a készüléket az eladóhoz visszük vissza a jótállás időpontja alatt (ez ugye online vásárlások esetén az Apple, oda pedig nem tudjuk visszavinni, de egy szervizpartnerhez igen), elvileg nálunk kellene, hogy legyen a vásárlást igazoló számla, de a gyakorlatban ezt sehol nem kérik el, amennyiben a készüléket be lehet kapcsolni és ellenőrizhető a sorozatszám. Ha a hiba jellegéből adódóan a készülék nem kapcsolható el, a szervizesek az IMEI szám alapján egy belső rendszerből szokták kikeresni a sorozatszámot, ami alapján megállapotható, hogy a készülék jótállás alá esik-e. A fő szabály persze a türelem és a higgadt viselkedés, ami jelentősen megnöveli annak az esélyét, hogy a javítás vagy csere a jogszabályok által előírt keretek között, a lehető legegyszerűbben menjen végbe.

Bocha

Előzmények