Végre vége a térerővitának?

Az elmúlt 15 év során a mobiltelefonok megváltoztatták életstílusunkat, gondolkodásunkat, elfogadottá és egyben elvárttá vált az, hogy mindig elérhetőek legyünk. Többek között ezért figyelemre méltóak azok a helyek, ahol egyik szolgáltató sem biztosít térerőt. A mobiltelefon használók úgy érezhetik magukat, mintha szabadságon lennének, vagy ellenkezőleg, nem érzik magukat teljes embernek.

Hirdetés

2006. március 1. és március 31. között az országos ˝Térerőpróba˝ keretében az ország 256 helyszínén bárki kipróbálhatta, hogy a mobilcégek jelenleg milyen lefedettséggel rendelkeznek.

A „Térerőpróba” eseménnyel egyidejűleg a Vodafone megbízta a Szonda Ipsos-t egy hasonló típusú felmérés elvégzésére. A 2006. február-márciusában lezajlott kutatás arra kereste a választ, érzékelhető-e különbség a három mobilszolgáltató között a hívás minőségében, a hívás hallhatóságában és érthetőségében, valamint a szolgáltatók térerejében. Az összehasonlító teszt során az emberek több mint 90%-a nem érzékelt jelentős különbséget a 3 szolgáltató hálózata között. Azok, akik érzékeltek minőségi különbséget a hálózatok között, 28%-ban a Vodafone hangminőségét találták jobbnak.

Az adatfelvétel módja személyes kérdezés volt. Az interjúalanyok fele nő volt, fele férfi. A Szonda Ipsos által készült reprezentatív felmérésből kiderült, hogy a hangminőség dimenziójában 16 %, az érthetőség-hallhatóság körében 10 %, a térerőt tekintve pedig csupán 8 % azok aránya, akik jelentős különbséget érzékeltek a szolgáltatók között. A helyszíneket tekintve, a községekhez viszonyítva mind a megyeszékhelyeken, mind a városokban kisebb eséllyel tapasztaltak különbséget.

A kutatásban összesen 2 ezer személy vett részt, a hívásokat a 3 mobilszolgáltató hálózatából 1000 különböző, épületen kívül pontjából indították. A teszthívás helyszíne kétlépcsős véletlen mintavétellel került kiválasztásra: először kiválasztottuk a településeket, majd településen belül véletlen mintavétellel a tesztpontokat. A települések kiválasztása reprezentálja a magyarországi 15-69 éves népesség megoszlását településtípus szerint. Az interjúk (tesztek) 22%-a megyeszékhelyen, 40%-a városban, 38%-a községben készült.

A megkérdezettek mindegyike mobiltelefon használó, nemre és életkorra tekintve reprezentálják a 15-69 éves mobiltelefon használókat. A tesztben a T-Mobile előfizetők tették ki a legnagyobb arányt, összesen 48 %-t. A résztvevők 31 %-a Pannon, míg 24 %-a Vodafone ügyfél volt. A megkérdezettek 28 %-a havidíjas, 74 %-a feltöltőkártyás ügyfél. 52 %-uk gazdaságilag aktív.

Azóta történt

Előzmények

Hirdetés